Talent Management

Met onze talentproducten en - diensten helpen we onze klanten met hun rekruterings- en ontwikkelingsbehoeften.
Afhankelijk van de specifieke noden van de huidige en toekomstige verwachtingen, formuleren we hierbij zowel voor interne als toekomstige medewerkers een gedetailleerd advies.

Alle gebruikte oefeningen en methodes zijn wetenschappelijk onderbouwd. Onze consultants staan niet enkel in voor een advies maar investeren in kennis over uw organisatie en behoeften zodat onze adviezen onmiddellijk naar de werkplek te vertalen zijn.

Intelligentie

In welke mate beschikt de persoon over de basis capaciteiten die een bepaalde functie of situatie vereist?

  • Verbaal capacitair onderzoek
  • Numeriek capacitair onderzoek
  • Abstract capacitair onderzoek
  • Technisch capacitair onderzoek
  • Boekhoudkundig capacitair onderzoek

Persoonlijkheid

Onderzoek naar de persoonlijkheid en attitude van de persoon en de impact van deze beide op gedrag, competenties en resultaten binnen de organisatie.

Competenties & talenten

Onderzoek naar de competenties van de persoon, waarbij, afhankelijk van de doelstelling, verschillende methodes worden toegepast:

Assessment Center
Functie specifieke geschiktheid bepalen o.b.v. een wetenschappelijk onderbouwde simulatiemethodiek.

Potentieelonderzoek
Potentieel bepalen ten aanzien van een nieuwe rol of groei in verantwoordelijkheid, dit met het oog op een concrete functie en een heel concreet geformuleerde behoefte.

Development Center
Potentieel bepalen ten aanzien van een nieuwe rol of groei in verantwoordelijkheid, met de klemtoon op persoonlijke ontwikkeling in het algemeen en het detecteren van talenten en groeipotentieel

Experience Center
Intensieve talent-ontwikkelingsmethodiek waarbij binnen de huidige functie en binnen de context van uw eigen organisatie gesimuleerd wordt. De medewerker wordt door onze coach en zijn leidinggevende gestimuleerd en uitgedaagd tot op het maximum van zijn of haar kunnen. Het eindresultaat is een persoonlijk ontwikkelingsplan voor de medewerker en een coachingsplan voor de leidinggevende.