Assessment

Een assessment geeft een objectief beeld van capaciteiten en persoonskenmerken (de competenties) en de ambities van de sollicitant of medewerker. Daarmee krijgt zowel de klant als de kandidaat zekerheid over de fit tussen de persoon en de functie, maar eveneens over de persoon en de organisatie.

 

Een assessment center bestaat uit een reeks concrete oefeningen, specifiek uitgekozen, om na te gaan of bepaalde vaardigheden en competenties bij iemand aanwezig zijn. Op basis van vooraf bepaalde competenties biedt het assessment center een duidelijk inzicht in de sterktes en ontwikkelingsnoden van de kandidaat en evalueert deze het potentieel naar een bepaalde functie toe.

  • Persoonlijkheidstest(en) en redeneertest(en)
  • Competentiegericht interview of diepte-interview met de consultant
  • Eén of meerdere simulatieoefeningen

Gezien een assessment enkel competenties en vaardigheden wil inschatten en dit los van technische kennis, wordt er steeds gewerkt binnen een fictieve gesimuleerde testomgeving. Op die manier kan de kandidaat enkel terugvallen op zijn ‘talenten’ en niet op zijn kennis van de sector of van de concrete functie-inhoud.

Afhankelijk van de te onderzoeken competenties kan een assessment center op verschillende wijzen worden samengesteld met een mix van testen en oefeningen. Hoe meer en hoe complexer de competenties zijn voor een bepaalde functie, hoe langer ook het assessment center zal duren.

Ondanks onze efficiënte insteek kan een assessment variëren van een aantal uren tot een ganse dag of meerdere dagen.